POLSKIE FIRMY SĄ OTWARTE NA WSPÓŁPRACĘ

NASZ PROJEKT

Czym jest POLSKA SIEĆ GOSPODARCZA?

Polska Sieć Gospodarcza jest ogólnopolską inicjatywą gospodarczą, stawiającą sobie za główny cel skonsolidowanie aktywnie działających małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawę ich wzajemnej kooperacji, jak również współpracy z samorządami lokalnymi.

Nadrzędnym zadaniem Polskiej Sieci Gospodarczej jest wspieranie – poprzez wyszukiwarkę INFOSTRADA – obrotu handlowego i kooperacji wśród uczestników globalnej sieci internet oraz między siecią a całym rynkiem zewnętrznym. Dzięki praktycznemu wykorzystaniu internetu, Polska Sieć Gospodarcza oferuje swoim uczestnikom skuteczną formę prowadzenia własnego przedsięwzięcia w dobie zaawansowanych technologii.

Polska Sieć Gospodarcza wykorzystując ogromne możliwości jakie daje internet, ułatwia szybkie dotarcie do informacji, której potrzebę posiadania i znaczenie doskonale znają wszyscy przedsiębiorcy. Poprzez INFOSTRADĘ – internetową Wyszukiwarkę Firm – Polska Sieć Gospodarcza tworzy nowe rynki dystrybucji dla wszystkich uczestników naszej inicjatywy, a przede wszystkim buduje prestiż Państwa firmy oraz zaufanie odbiorców i dostawców.

Kto tworzy POLSKĄ SIEĆ GOSPODARCZĄ?

Zaistnienie w Polskiej Sieci Gospodarczej jest możliwe na zasadach komercyjnych i niekomercyjnych. Użytkownicy komercyjni otrzymują oczywiście większe prawa, np.: dostęp do narzędzi, pozwalających w prosty sposób tworzyć własne serwisy internetowe; wsparcie promocyjne i reklamowe oraz określone rabaty, w zależności od skali zaangażowania w Polską Sieć Gospodarczą. Użytkownicy niekomercyjni mają wprawdzie mniejsze prawa, lecz nie muszą z tego tytułu ponosić żadnych opłat. Otrzymują oni bezpłatny wpis swojej firmy do bazy danych serwisu PSG.

Członkiem Polskiej Sieci Gospodarczej może zostać każdy podmiot gospodarczy, wpisany do Katalogu Firm PSG w oparciu o ankietę wypełnioną przez konsultanta i potwierdzoną przez osobę kompetentną z danej firmy. Wprowadzenie do Katalogu Firm PSG danych o firmie jest wyrazem woli tej osoby i – jak wspomniano – jest nieodpłatne. Dzięki takiemu usystematyzowaniu informacji jesteście Państwo stale obecni w procesach gospodarczych, jakie zachodzą każdego dnia w naszym kraju, niezależnie od wielkości i zasięgu działania Państwa firmy.

Członkami wspierającymi inicjatywę Polskiej Sieci Gospodarczej są instytucje państwowe, samorządy lokalne, media oraz instytuty badawcze i firmy szkoleniowe.

POLSKA SIEĆ GOSPODARCZA to:

 • Siła wynikająca z konsolidacji działań Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 • Prezentacja oraz promocja Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w kręgach biznesowych.

 • Usprawnienie współpracy między Samorządami Lokalnymi a podmiotami gospodarczymi.

 • Ułatwienie promocji Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w mediach.

 • Powiększenie rynku dostawców i odbiorców.

 • Szybki i kompleksowy dostęp do informacji gospodarczych.

 • Możliwość pełnej prezentacji Państwa firmy na stronach internetowych oraz umieszczenia o Państwa firmie stosownej informacji w serwisie internetowym PSG.

 • Możliwość reklamy na najbardziej popularnych portalach internetowych.

 • Dotarcie do maksymalnie szerokiego kręgu odbiorców dzięki umieszczeniu informacji o Państwa firmie, jak również o dorobku i ofercie w najlepszych Katalogach Izb Branżowych, które stanowią kompendium wiedzy na temat firm działających na rynkach lokalnych, oraz w internetowych wyszukiwarkach krajowych i zagranicznych.

 • Szybkie docieranie do rynków docelowych.

 • Usprawnienie i ułatwienie prowadzenia korespondencji handlowej.

POLSKA SIEĆ GOSPODARCZA to wzrost skuteczności i ułatwienie: komunikacji, sprzedaży, reklamy, składania i otrzymywania zamówień, prowadzenia rozliczeń z kooperantami i klientami.

Zapraszamy do współpracy!

wsteczdo góry
poleć znajomemudrukuj